خدمات کشاورزیخدمات کشاورزی با کادر فنی در زمینه خدمات گیاه پزشکی ، باغبانی ، زراعت و حفظ نباتات ، طرح و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار مکانیزه ، طرح واجرای فضای سبز ، هرس ، سمپاشی و احیای باغات قدیمی ، پیوند ، احداث آب نما ، برکه و آلاچیق و…… ویزیت و تشخیص آفات و بیماری های گیاهی توسط کارشناسان خبره و مجرب ….سموم دفع آفات نباتی با مجوز از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

سایر نهادهای کشاورزی شامل ابزار باغبانی و ماشین آلات کشاورزی و کودهای تقویتی ارگانیک و راهکارهای استفاده از کودهای شیمیایی و ریز مغذی تهیه و توزیع انواع بذرهای اصلاح شده ،سبزیجات و صیفی جات و نشاء و نهال های اصلاح شده درختان میوه مثمر و غیر مثمر ….

کشاورزی و توسعه

هم اکنون بیش از سه دهه از توجه جهانی به موضوع حفاظت محیط زیست وحدود دو دهه از مباحث پیرامون توسعه پایدار می گذرد. قبل از این ایام، در تمامی پروژه های توسعه، صرفاً دیدگاه اقتصادی و ایجاد در آمد و بازده اقتصادی بیشتر، مد نظر بود. لیکن در دهه ۱۹۷۰ میلادی این ذهنیت در افکار سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه مطرح گردید که این گونه روند رشد اقتصادی نهایتاً منجر به تخریب محیط زیست، نا برابری اجتماعی،کاهش منابع و… میشود.

کمسیون جهانی محیط زیست و توسعه در سال ۱۹۸۷ ، توسعه پایدار را چنین تعریف کرد: «توسعه ای که بدون مخاطره انداختن توان نسلهای آینده برای رفع نیازهای خود، پاسخگوی نیازهای حال حاضر باشد». این مفهوم طی تعریف زیر برای بخشهای مواد غذایی وکشاورزی دقیقتر بیان شد .

«توسعه پایدار، مدیریت و نگهداری منابع طبیعی و جهت بخشی تحولات وساختار اداری است، به طوری که تأمین مداوم نیازهای بشری و رضایتمندی نسل حاضر و نسلهای آینده را تضمین کند. چنین توسعه پایداری(در بخشهای کشاورزی، جنگلداری وشیلات) با حفاظت زمین، آب وذخائر ژنتیکی گیاهی وجانوری همراه است، تخریب زیست محیطی به همراه ندارد، از فناوری مناسب استفاده می کند، از نظر اقتصادی بالنده وپایدار واز نظر اجتماعی مورد قبول است.»

اهداف اساسی توسعه کشاورزی 
* امنیت غذایی از طریق ایجاد توازن مناسب وپایدار بین خودکفایی واتکای به نفس؛ 
* ایجاد درآمد واشتغال در نواحی روستایی، خصوصاً به منظور ریشه کنی فقر؛ 
* حفظ منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست.

کاربرد متعادل نهاده های کشاورزی 
استفاده از نهاده های بیرونی در کشاورزی (عمدتاً کودهای معدنی، سموم دفع نباتات وگونه های دانه ای اصلاح شده) به علت خطرات زیست محیطی استفادۀ بیش از حد آنها، مورد اختلاف نظر بسیار بوده اند . استفاده بیش از حد نه تنها تهدیدی برای محیط زیست است، بلکه هزینه تولید کشاورزان مناطق حاشیه ای را نیز افزایش می دهد . در کشورهای صنعتی، «نهاده های کم» به معنی کاهش سطوح بالای کاربرد کنونی آنهاست.

بستن
بستن