اهداف تشکیل انجمن

اهداف تشکیل انجمن مشاغل:

  • ثبت و جمع آوری اطلاعات کسبه، تجار و متخصصین اهل سربندان و حومه
  • ایجاد ارتباط میان مردم منطقه با اعضای انجمن
  • امکان ارائه خدمات اعضای انجمن به اهالی منطقه با شرایط مناسب
  • امکان بازاریابی برای خدمات قابل ارائه اعضای انجمن
بستن
بستن