اهداف تشکیل انجمن

اهداف تشکیل انجمن جویای کار:

  • جمع آوری و ثبت اطلاعات افراد جویای کار اهل سربندان و منطقه
  • ایجاد امکان شناسایی افراد جویای کار توسط انجمن فارغ التحصیلان و انجمن مشاغل
  • ایجاد امکان دعوت به کار افراد جویای کار توسط انجمن فارغ التحصیلان و انجمن مشاغل
  • چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
بستن
بستن