اهداف تشکیل انجمن

اهداف تشکیل انجمن فارغ التحصیلان:

  • ثبت و جمع آوری اطلاعات فارغ التحصیلان سربندان و حومه
  • ایجاد امکان تشکل فارغ التحصیلان به منظور شناسایی توانایی آنان در جهت خدمت رسانی به منطقه سربندان و حومه
  • شناسایی و ثبت موقعیت شغلی در جهت امکان اشتغال افراد ثبت شده در انجمن جویای کار
  • ایجاد پایگاهی علمی و تخصصی بر مبنای تخصص‌های فارق التحصیلان در جهت رشد و توسعه منطقه سربندان و حومه
بستن
بستن