هیئت ما زیباست

پایان بازسازی هیئت انصارالمهدی در میانه تابستان سال ۹۳ بازسازی هیئت انصارالمهدی دربخش های طاق نما، دیواره های جانبی طاق نما،راه پله طبقه دوم و بخش خواهران،بازسازی دیوار حیاط و کف حیاط، تعویض در ورودی سالن اصلی،در ورودی به حیاط هیئت،نرده های...

ادامه