دره ناودانی سربندان

دره ناودونی مسیر هفت چشمه را که – حالا چشمه هایش زیر سنگ و سیمان پنهان شده اند تا اب زلالشان را به منبع اب اصلی سربندان منتقل کنند و مردم را سیراب کنند – صد متری به سمت شمال بروی قبل از رسیدن به منطقه اسیاب ابی – که حالا هیچ اثری از اسیابش بجز...

ادامه