توزیع هدایای نوروزی صندوق خیرات هیئت انصارالمهدی

توزیع هدایای نوروزی هیئت انصارالمهدی در تاریخ ۹۲/۱۱/۲۶ بسته هدایای نوروزی صندوق خیرات هیئت انصارالمهدی متعلق به سربندانی های مقیم مرکزتحویل شورای محترم روستا ی سربندان گردید تا بر اساس شناخت انان بین خانواده های نیازمند سربندان توزیع...

ادامه