content top

دکترامیری نازنین

دکترامیری نازنین

  چشم هایتان را به دکتربسپارید.دکتر امیری را البته به عنوان اقا رضا می شناختم.از دوستان مسجد ومیخانه دهه شصت. معمولا پنجشنبه و جمعه ها را همراه دیگر دوستان قدیمی در مسجد و برنامه های فرهنگی سپری می کردیم.ناگفته نماند اقا رضا اهل درس و مشق بود...

ادامه

دندور نورزجی

تنور نوروز حاجی (دندورنورزجی) یکی ازخوانندگان سایت سربندان اقای اکبر نوروز حاجی هستند که برخلاف تصور ذهنی ما فردی بسیار علاقمند به تاریخچه و فرهنگ سربندان بوده و همواره تلاش می کنند در تدوین مسایل مربوط به سربندان فعال باشند.قبلا مطلب شجره نامه...

ادامه

content top

طراحی سایت

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو