content top

فرهنگ عزاداری برای فوت اهالی در سربندان قدیم

فرهنگ عزاداری برای فوت اهالی در سربندان قدیم در فرهنگ سربندان قدیم زمانی که هر یک از اهالی به هر دلیل فوت می کرد، تمام اهالی روستا بعنوان کمک و یاور پشت سر خانواده عزادار قرار می گرفتند و به آنها قوت قلب می دادند به نحوی که خانواده عزادار، اهالی...

ادامه

توزیع هدایای نوروزی هیئت انصارالمهدی

توزیع هدایای نوروزی هیئت انصارالمهدی

توزیع هدایای نوروزی هیئت انصارالمهدی در تاریخ ۹۲/۱۱/۲۸ بسته هدایای نوروزی صندوق صدقات و خیرات هیئت انصارالمهدی متعلق به سربندانی های مقیم مرکزتحویل شورای محترم روستا و دهیار محترم سربندان گردید تا بر اساس شناخت انان بین خانواده های نیازمند...

ادامه

content top

طراحی سایت

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو