content top

سربندان زیر هجوم ملخ ها

سربندان زیر هجوم ملخ از ابتدای خرداد امسال دوباره سروکله ملخ ها پیدا شده است.انها دوباره گروهی و در شمارش بسیار زیاد به روستای سربندان حمله کرده اند.تا بیست سال قبل مردم سربندان هرگز ملخ هایی دراین قد و قامت واین سیرت ندیده بودند و هرگز از نیاکان...

ادامه

بنیشت،سقز (ادامس)

بنیشت،سقز(ادامس) زمانی که ما کودک بودیم-یادش بخیر،چهل سال پیش –جوانان روستای سربندان از گیاهی با گلهای زرد و زیبا به نام فیستیل ادامس یا در زبان اهالی سربندان بنیشت تولید می کردند.روش تولید بنیشت به شرح زیربود. ۱-جوانان با رفتن به کوه هایی که...

ادامه

نوشته های سپید ۲

  نوشته های سپید ۲   سپیده دختری است اهل سربندان. بسیار خوش ذوق است و درحالیکه دانش اموز سال سوم راهنمایی است مانندیک دانشجوی ادبیات دست به قلم می بردودل نوشته های زیبایی می افریند.نوشته های زیرتوسط او به رشته تحریردرامده است.بخوانید و لذت...

ادامه

content top

طراحی سایت

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو