یاران سفر کرده

متوفیان هیئت انصارالمهدی از محرم۹۳ تا محرم ۹۴ یاران سفر کرده- بهرام هم رفت بهرام پور امیدی.این یار سفر کرده نوحه خوان هیئت انصارالمهدی سربندانی های مقیم مرکز از توابع دماوند.گرچه طی سال طی شده چهارتن از همراهان هیئت بار سفر را بسته و پر کشیده...

ادامه