content top

بنیشت،سقز (ادامس)

بنیشت،سقز(ادامس) زمانی که ما کودک بودیم-یادش بخیر،چهل سال پیش –جوانان روستای سربندان از گیاهی با گلهای زرد و زیبا به نام فیستیل ادامس یا در زبان اهالی سربندان بنیشت تولید می کردند.روش تولید بنیشت به شرح زیربود. ۱-جوانان با رفتن به کوه هایی که...

ادامه

تلمک (پیازچه کوهی)

تلمک (پیازچه کوهی) پیازچه کوهی که در گویش سربندانی به ان تلمک می گویند دراردیبهشت ماه درکوه های سربندان می روید و ازنظر مصرف غذایی طرفداران زیادی دارد.از این سبزی کوهی برای پخت سبزی پلو،کوکوی پیازچه کوهی و اش استفاده می شود.پیازچه کوهی را می توان...

ادامه

گمبلک (قارچ کوهی)

گمبلک(قارچ کوهی) قارچ کوهی که در زبان سربندانی ها گمبلک نامیده می شود یکی از محصولات کوهی است که سرشار از پروتئین می باشد.قارچ کوهی دردوره زمانی اخر فروردین تا پایان اریبهشت در کوه های سربندان می روید. اهالی سربندان معتقدند درروزهای بارانی...

ادامه

کنگر و خواص ان

کنگروخواص ان گیاه کنگرازتنوع بسیارزیادی برخورداراست.در روستای سربندان بیش ازده نوع گیاه کنگرقابل شناسایی است.از میان انواع گیاه کنگردو نوع کنگرادم(درزبان اهالی سربندان) و کنگر ماست به نوعی مصرف خوراکی دارند.کنگر ماست به ندرت مورداستفاده قرار...

ادامه

پنجار (سبزی صحرایی)

پنجار(سبزی صحرایی) سبزی های صحرایی جایگاه ویژه ای در تغذیه اهالی روستای سربندان دارند.این سبزی ها معمولادرابتدای رویش در فاصله دهم فروردین تا اخر فروردین مورد استفاده قرارمی گیرند.این سبزی ها تقریبادرتمام منطقه سربندان می رویندولی در برخی...

ادامه

گولک(برگ سبزسریش)وخواص ان

گولک (برگ سبزگیاه سریش) و خواص ان: برگ سبز گیاه سریش که در گویش سربندانی به ان گولک گفته می شود خواص دارویی مناسبی دارد که این خواص از سایت های مختلف برداشت ودرادامه امده است.   اهالی سربندان معتقد بودندبه دلیل اینکه در ایام عیدشیرینی و اجیل...

ادامه

content top

طراحی سایت

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو