content top

عوارض طبیعی و ژئومورفولوژیکی اطراف روستا

این روستا از لحاظ نا همواری به گونه ای است که قسمت شمال آن را کوه های کم ارتفاع احاطه کرده و خود روستا واقع در دشت وسیع با شیب ملایم است که دارای چشمه هایی در قسمتهای بالایی روستا و همچنین از وجود یک عارضه ویژه دریاچه با آب شیرین موسوم به دریاچه...

ادامه

توده های هوایی و باد غالب

تو ده های هوایی در زمستانها، مدیترانه ای از غرب، قطبی بری و قطبی شمالی از سمت شمال غربی و قطبی بحری از شمال غرب و در تابستانها بری تر و پیکان نشأت گرفته از کویر ایران و یا صحرای عربستان می باشد. همچنین جریان توده های هوای بحری تر و پیکان گرم و مرطوب...

ادامه

رطوبت نسبی

ترکیب عوامل اقلیمی مانند درجه حرارت، رطوبت نسبی و جریان هوا بر انسان تأثیر می گذاشته و با آسایش فیزیکی او در ارتباط است. با توجه به آزمایشهای محققین طی سالیان متمادی و بررسی مقدماتی که از ساکنین مناطق مختلف در طول سال انجام شده، محقق است که دمای...

ادامه

دما

در محدوده مورد مطالعه میانگین حد اقل دما در سال ۲/۴ درجه سانتیگراد و میانگین حد اکثر دما در سال ۳/۲۴ درجه سانتیگراد و اختلاف میانگین حد اقل و حد اکثر دما در سال ۱/۲۰ درجه سانتیگراد می باشد. حداقل مطلق دما در ۵/۲۶- درجه سانتیگراد و حد اکثر مطلق در تیر...

ادامه

آب و هوا و اقلیم روستا

با توجه به اینکه روستای سربندان در شرق شهرستان دماوند واقع شده است، وضعیت اقلیمی آن با وضعیت اقلیمی شهر دماوند و روستاهای همجوار مشابه است.در نتیجه با در نظر گرفتن اطلاعات موجود به بررسی ویژگیهای اقلیمی این روستا می پردازیم. روستای سربندان یک...

ادامه

موقعیت جغرافیایی روستا

روستای سربندان جزء استان تهران، از توابع شهرستان دماوند، بخش مرکزی و دهستان ابرشیوه می‌باشد. این روستا از شمال به رشته کوه های البرز، از غرب به روستای جابان و از شرق و جنوب به اراضی باغی محدود می‌شود. روستای سربندان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در...

ادامه

content top

طراحی سایت

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو