content top

غذاهای سربندانی

غذاهای سربندانی

غذاهای سربندانی – حاج اکبر نوروزحاجی این بار با مطلب غذاهای سربندانی به میهمانی سایت سربندان امده است. در این بخش چند نوع  از غذا هایی را درج می کنیم که جزء غذاهای سربندان قدیم است . از جمله از غذاهای سربندانی میتوان موارد زیر را نام برد...

ادامه

دندور نورزجی

تنور نوروز حاجی (دندورنورزجی) یکی ازخوانندگان سایت سربندان اقای اکبر نوروز حاجی هستند که برخلاف تصور ذهنی ما فردی بسیار علاقمند به تاریخچه و فرهنگ سربندان بوده و همواره تلاش می کنند در تدوین مسایل مربوط به سربندان فعال باشند.قبلا مطلب شجره نامه...

ادامه

اب و تقسیم ان در سربندان

اب و تقسیم ان در سربندان

اب و تقسیم ان درسربندان در هر جای سربندان که چشمت به جوی پر اب بیفتد می توانی رو به شمال بروی تا به سرچشمه های اب سربندان برسی.در اولین ایستگاه به بند می رسی.(سر بند ی)جایی که اب سربندان برای تقسیم دو شاخه می شود.اینجا ایستگاه مدیریت میراب...

ادامه

فرهنگ عزاداری برای فوت اهالی در سربندان قدیم

فرهنگ عزاداری برای فوت اهالی در سربندان قدیم در فرهنگ سربندان قدیم زمانی که هر یک از اهالی به هر دلیل فوت می کرد، تمام اهالی روستا بعنوان کمک و یاور پشت سر خانواده عزادار قرار می گرفتند و به آنها قوت قلب می دادند به نحوی که خانواده عزادار، اهالی...

ادامه

پیرامون فرهنگ عروسی در سربندان

پیرامون فرهنگ عروسی در سربندان قدیم ۱-وقتی سخن از فرهنگ و مراسم عروسی در سربندان قدیم به میان می اید،برای همه افرادی که مراسم عروسی در سربندان قدیم را دیده و درک کرده اند حسی نوستالژیک زنده می شود که متاثر از احساس شنیداری موسیقی مورد کاربرد...

ادامه

فرهنگ عروسی در سربندان قدیم

مراسم و مراحل ازدواج در سربندان مقدمه : بر آن بودیم تا در بخش فرهنگ و رسومات گزارش کاملی از مراحل و مراسم ازدواج در سربندان را منتشر نماییم. پس از بررسی انجام گرفته به این نتیجه رسیدیم که تا سال ۱۳۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی مراسم ازدواج در سربندان...

ادامه

content top

طراحی سایت

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو