content top

هیئت ما زیباست در سربندان

هیئت ما زیباست در سربندان

پایان بازسازی هیئت انصارالمهدی سربندان هیئت ما  زیباست  در  سربندان  –  در میانه  تابستان  سال ۹۳  بازسازی  هیئت انصارالمهدی دربخش های طاق نما، دیواره های جانبی طاق نما،راه پله طبقه دوم و بخش  خواهران ، بازسازی ...

ادامه

یاران سفر کرده

یاران سفر کرده

متوفیان هیئت انصارالمهدی از محرم۹۳ تا محرم ۹۴ یاران سفر کرده- بهرام هم رفت بهرام پور امیدی.این یار سفر کرده نوحه خوان هیئت انصارالمهدی سربندانی های مقیم مرکز از توابع دماوند.گرچه طی سال طی شده چهارتن از همراهان هیئت بار سفر را بسته و پر کشیده...

ادامه

content top

طراحی سایت

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو

ایزو